KURDDRAMA.CO.UK statistics and information. Ngrams, whois, dns, reviews, ratio of unique content

kurddrama.co.uk screenshot

Uniq ratio: 48.5%

We analyzed main page of kurddrama.co.uk and found 3518 ngrams. 1705 of these ngrams are absolutely unique within our dataset. Full domain analysis available by request. Details


label_outlineTitle: Kurdish Drama
descriptionDescription: -


×

STATOPERATOR uniqueness report

Frequency on page – how many times ngram was found on kurddrama.co.uk
Frequency on base – count of domains where similar ngram was found

NgramPosition on pageFrequency on pageFrequency on base
gaibak garan sebar garanaway ilcima255611
dünya about the lives actors335 824 1152 1709 1870 223061
bardawama dramaiaki komalaiatya lem bbura209 698 1026 1387 213851
دۆزینه‌وه‌ی ئەستێره‌ی مۆسیقای پۆپ ده‌ست153211
telari mezni tix gardn blei330611
amash xoshawistia dramaiaki kori romansy250 739 1067 1428 1724 217961
the story baha eshqi mavi468 894 1222 1940 233351
qara mir rabwn rachatay xoshawesty319511
oshin parcha parchabwn parcha parchabwn317311
remezan shahrazad shawi kurdsat shazadai262111
kurdsat shazadai roshnaiy shazhni jansi262411
parchabwn pary halo patripot payami317911
prsear bzana bmena dniay dro270211
pary halo patripot payami dnya318011
barhamai kanali kbs koria sali164 653 981 1634 1824 209361
sayko chwar empratoy şewanî remezan324411
polis rashmal rasparda rawchi koilakan320911
jina mna guli rash guli248911
awazi jian jeong jeon parcha3386 3416 350431
dramai parcha parchabwn sorani kurdi192 681 1009 1370 212151
kurd idol کورد ئایدۆل دۆزینه‌وه‌ی152811
azad bka hiwaek tarikida mawdakan282911
iris maria mirat naway xor267111
mang xurbat yek roj san265011
kurd idol kurdek ewrupa kurdistan310411
kurd idol days ago views151911
tarikida mawdakan jia bibmawa piawy283211
ashraf gamaiy balndakan frmesk rihan3511
hours ago views comments likes86 121 152 185 214 243 276 310 343 376 409 439 473 508 544 579 610 641 674 703 732 765 799 83224125
gengiz khan gem kurd karadayi1911
rashai polis rawchi koilakan rojmeri260311
categories categories select category step288016
adan rozhgari tariby sardami palewanakan246411
nadiar dleki aza eshqi mavi266211
badini peshkashy akat dniay dro167911
xali dastpek xanakai haji axa332811
paxsh krdni awazi jian hours57511
longrunning television crime series turkish368 857 1185 1513 1903 2263 229671
wafa yarani ashkawt yousof payambar281111
mna sorani dramay zhina mna447 873 1201 1561 1919 231261
kori romanci drami komidy barhamai556 1339 202631
paxsh krdni krawa jeong parcha179 668 996 210841
dramaiaki romasi dramaia lem bbura227 716 1044 1405 1668 215661
rozhakan guli rash guli rash303711
roshnaiy shazadakam shazhni jansi shmsher327111
saxi malakay maruf oprah patripot272211
emrah rollay saraki teda dabinet489 915 1243 1961 235451
shawana roji shawi huzairan shawi326211
chakdrai bekas charanws chiroki zistan294111
turky ashqy shetana days ago931 1259 197731
dwahaminn bazirgan bazrgani gawra hosh292011
jazhnanai kurdsat jeong jeon jomong307511
kurdsat mali hamwana kurdstar chaw311111
kanali mbc koria sali wllati257 561 746 1074 1344 1435 1731 2031 218691
kurdi sorani badini turkiawa doblazhy323 812 1140 1697 1858 221861
shnabai snawbar shobha somanzky shok327811
kanali nrt doblazhy kurdi sorani320 809 1137 1694 1855 221561
mamostaiak kurdmax guli rash madhubala6911
hasti taybat kotaiy hours ago54111
mavi days ago views comments898 1226 194431
krdni krawa awazi jian days1746 204621
haiaa halatuaki joson haloy sur304211
huzairan shnabai snawbar siong sultan273511
baha ashqy shetana days ago158411
gawra xor xor mang xosawisti334111
staish sultan badini sultan sorani329411
shetana jeong jeon parcha parchabwn343711
jina mna sorani dramay zhina446 872 1200 1560 1918 231161
kurdmax show kanali show turki42711
dwa briary yaqub goranibezhi ahangi5911
pshtawa kotr baz kurd idol310111
pedagri ishq sata dzhwarakan sultan250711
dong drnda shajwan droi spi296811
bazrgani gawra bejwan bernamai barnama253511
doktor hur con dong gengiz1511
likes kurdsat dramai awazi jian125 583 614 1301 1754 1785 205471
jansi shmsher gul shobha somanzky262811
kolanakani pshtawa hours ago views341 83021
ewash zhilamo zhna polisaka zoom336411
jazhn dleki aza dli tamazro295811
policy copyright kurdish drama all337311
xanakai haji axa xanmi kelga333011
likes nrt dramai dniay dro314 803 1131 1688 1849 220961
bka rahandi penjam zagros kirkuk5311
kurdinet kurdish drama page last237111
dleki aza dniay dro kolanakani3396 3426 344631
bbura days ago views comments1030 1391 1654 214241
bizir chakdrai bekas dwana frishtay284711
krdni krawa jeong parcha parchabwn180 669 997 210941
likes kurdmax show dramai nawewe41311
mangi dasti paxsh krdni krawa1356 204321
guli rash guli rash haiaa303811
jwan nawewe kurdsat step chrka252111
lenewewe dramai lanawawa sorany kanali42211
zhianeki tal gem kurd arctic239811
turkiawa doblazhy sali kanali nrt326 815 1143 1700 1861 222161
min ciyawazim min ciyawazim mirat314211
rojmeri sharek ruxsari pasha sair260711
kwestan gengiz khan gewheri koshk2565 302321
dleki aza eshqi mavi flash266311
xor mang xurbat yek roj264911
hosh bejwan berivan bernamai barnama292411
aza dramaiaky maxiky drami romanci285 774 1102 146341
dok 선덕여왕 soma soz srwshti263511
roji hasrat rojmeri sharek rozhgari322511
siong sultan sorani westgai taxi273811
briary yaqub goranibezhi ahangi narin6011
ganji ranj xosh nshin sahar275011
nawewe lem bbura madhubala mal312111
ewash speda azarakani baram baraw281811
jansi sicon doktor hur con1311
ago views comments likes kurd186 675 1003 1364 211551
likes kurdsat dramai jeong jeon156 645 973 1626 1816 208561
krawa jeong parcha parchabwn hours181 67021
oklon blei bet blei bet287211
kotr baz kurd idol kurdek310211
azarakani baram baraw hiwakan didari282011
jeong jeon days ago views967 1620 1810 207941
january kolanakani pshtawa days ago148511
dleki aza dli tamazro dniay295911
mirna khalil miwai qadaxa miwani314711
show impratory darya kani xeriban285411
the lives actors and amash171111
hatwa kanali kirkuk live mangi264 753 1081 1442 1738 219361
rashabay zistan shari gulakan shmsherbazakan267611
kurdistan staish staish sultan badini329211
xosh nshin xoshawistmba xoshtrin dang334711
nheni pakizakan oklon blei bet287011
kolanakani pshtawa kurd idol jina347011
idol kurdek ewrupa kurdistan kurdmax310511
aza days ago views comments1092 145321
shahrazad shawi kurdsat shazadai roshnaiy262211
hata january dniay dro hours306 79521
fantalos bernamai barnama shazhni jansi911
pasha xor mang xurbat yek264811
goranibezhi ahangi narin kirkuk amash242311
chakdari joson charanws chpay rabrdw254111
saya şewanî remezan şewanî remezan261511
jina mna week ago views230211
jwan bwer cwan sorani kurdi38711
xoshewisti xam gul dagre kaify308111
geli kurdistan zhianeki tal sahar4011
yousof payambar zam zhianeki tal335811
bazrgani gawra hosh bejwan berivan292211
hassan hssein hawal shtytrish kolanakani271511
con dong gengiz khan gem1711
nrt doblazhy kurdi sorani badini321 810 1138 1695 1856 221661
shetana hasti taybat kotaiy awazi341011
dorawakan bwer jwan bzana bmena293411
last google search channels babylon237511
komidy xezania yalan dünya about332 821 1149 1706 1867 222761
jina mina kanali kurd max456 882 1210 1570 1928 232161
doblazhy sali kanali nrt dramaiaky327 816 1144 1701 1862 222261
dramai bwer jwan sorany kanali39211
barnama shazhni jansi sicon doktor1111
sair safar salim bag sardami323311
مۆسیقای پۆپ ده‌ست ماجه‌رایه‌کی گه‌وره153411
dro days ago views comments1126 1683 1844 220441
zhian barbasti nadiar dleki aza266011
ئایدۆل دۆزینه‌وه‌ی ئەستێره‌ی مۆسیقای پۆپ153111
kani xeriban kirkuk min ciyawazim285711
sorani kurdi sorani kanali kurdmax195 684 1012 1373 212451
lash saxi gulek kaltir nawewe311711
zagros bank bizir chakdrai bekas284511
kotaiy awazi jian awazi jian341311
dil nawazan dilan diwaxani jazhn295411
kurdsat dramai awazi jian sorani126 584 615 1302 1755 1786 205571
diwaxani jazhn dleki aza dli295711
taybat hawal shtytrish hemereng hiwaek306211
shmsher gul shobha somanzky sicon262911
선덕여왕 soma soz srwshti kurdistan263611
kirkuk kanal dwa briary yaqub5711
zhina mna dramaiaki romasi dramaia450 876 1204 1564 1922 231561
likes kurdmax dramai lem bbura218 707 1035 1396 1659 214761
dasti paxsh krdni krawa dniay219911
kanali kurdmax kanali star turki198 687 1015 1376 212751
kana jina mna days ago862 1190 190831
awazi jian jeong jeon dniay348811
gawra bejwan bernamai barnama binawsha253611
balndakan gamakani zhian ganco ganji300611
aza dleki aza barhami kanali292 781 1109 147041
comments likes kurdsat dramai jeong155 644 972 1625 1815 208461
bet walam zhna polisaka categories287611
ده‌ستپێکردنی کارێکی مۆسیقایی پێشکێش ده‌کات154311
pshtawa bwer jwan nawewe jina340111
sorani dramay zhina mna dramaiaki448 874 1202 1562 1920 231361
streets longrunning television crime series367 856 1184 1512 1902 2262 229571
awazi jian hasti taybat parcha345811
sardami shkomandi saya şewanî remezan261311
azad bka rahandi penjam zagros5211
ashraf rihan rojhalati adan rozhgari246111
home kurdsat gardalul gardalul gardalul311
waznahenm kajal lem bbura madhubala249611
title hayat sar hasti taybat132311
sita baiany tal shirin tapo280111
gardalul saya fantalos bernamai barnama711
rashmal shaqam shawi huzairan shnabai273211
nakam azarakani baram azhdar show290711
qara mir view ashqy shetana8111
kam track numunaiy kurdistan era244411
kurd max dramai parcha parchabwn190 679 1007 1368 211951
faktori fantalos flash point fokas299411
zoom rojhalati adan shanshiny jomong2911
chwar diwar dwaien gonah faktori275811
ahangi grand hotel gule rozhakan303311
bbura kanali kurd max hardw231 720 1048 1409 1672 216061
xoshawesty radioy qala rahandi penjam319911
gitanas goranibezhi ahangi narin kirkuk242211
jyawazi xoshawistmba newroz hemereng jwani268211
huzairan qara mir view ashqy8011
akat awazi jian hours ago11811
kurd dramai hasti taybat dramaiaki1334 202121
ashqe shetana kanali kurd max108 530 956 1284 1609 200261
mavi flash point hasti taybat266611
komalaiatya lem bbura days ago1028 1389 214031
babylon bank baraw hiwakan barbasti291311
jwani xoshewisti xam gul dagre2686 308021
toin mnalakanm mrdni aspai mrdui315211
baha eshqi mavi week ago233511
mawdakan gardnm azad bka rahandi5011
dramaiaki komalaiatya lem bbura hours210 69921
ishq sata dzhwarakan sultan badini250811
kchi pasha kebrke kirkuk kolanakani309611
mna ashqy shetana jeong jeon347511
jansi shmsher gul shmsherbazakan shnabai327411
guli rash hargiz waznahenm kajal249311
shanshiny jomong namakani ashraf gamaiy3211
dniay dro sorani kanali nrt317 806 1134 1691 1852 221261
ganco mnalakanm rojani mamostaiak shazadakam243111
awazi jian ramazan bazirgan bazrgani253111
live mangi yaki dasti paxsh175 267 664 756 992 1084 1445 1645 1741 1835 2104 2196121
min ciyawazim min ciyawazim min2860 2862 2864 3136 3138 314061
shama kam track numunaiy kurdistan244311
komalaiatya dramia romansia xezania original142 600 631 1318 1771 1802 207171
xoshawistmba xoshtrin dang xurbat yarani334911
comments likes nrt dramai kolanakani346 835 1163 1491 1881 2241 227471
eshqi mavi ashqy shetana jeong343411
ashqy shetana jeong jeon lem347611
alawi chaw bada mal kol277111
sebar garanaway ilcima gardalul gardalul2558 301321
xeriban kirkuk min ciyawazim min285811
natasha tix gardn tolai rash280611
peshkashy akat jeong jeon days965 161821
shazadakam shok xanmi kelga korek243511
arka sokaklar turkish for back360 849 1177 1505 1895 2255 228871
koilakan rojmeri sharek ruxsari pasha260611
hayat sar jeong jeon days1808 207721
shtytrish kolanakani pshtawa lash saxi271811
ago views comments likes kurdmax87 215 377 410 440 509 704 866 935 1032 1194 1263 1393 1554 1588 1656 1912 1981 2144 2305201
amash xoshawistia arazw arctic air289111
amash xoshawistia brawa dorawakan ganco242711
track numunaiy kurdistan era afrikaia244511
xaki xali dastpek zagros bank284211
aza eshqi mavi flash point266411
reserved kurdish drama kurdish drama337911
hasan husen hassan hssein hasti305511
haji axa xelati stage xewni264311
krdni krawa dniay dro days220111
mrdni aspai mrdui gerok mriam2780 315421
dro doktor hur con dong296411
mangi yaki dasti paxsh krdni176 268 665 757 993 1085 1446 1646 1742 1836 2105 2197121
dwana capo capo emprator era297811
sorani kurdi dramai bwer jwan39011
nawewe jina mna eshqi mavi340411
bbura amash xoshawistia dniay dro351111
sorany kanali kurdmax show kanali395 42521
کارێکی مۆسیقایی پێشکێش ده‌کات kurd154411
eshqi mavi week ago views233611
wafa walam wasetnama westgai taxi332211
tal gem kurd arctic air239911
melody miwani toin nishan oshin259211
dniay dro hours ago views308 79721
zhianeki tal zhiani ewash zhilamo336111
jian sorani awazy zhian kurdi129 587 618 1305 1758 1789 205871
گه‌وره ده‌کات ده‌رفه‌تێکی بێوێنه ده‌ستپێکردنی153911
turkish kana kolanakani pshtawa days226711
pasha xezani gawra xor xor333911
asmar ali awini nakam chiroki238311
sorani kanali kurdmax kanali star197 686 1014 1375 212651
dro kolanakani pshtawa kolanakani pshtawa351511
tolay marakan twinkle xezani gawra251311
shetana asi asmar ali avin289711
shetana hasti taybat awazi jian350111
empratoy shawana roji kanal berivan241411
shapolakany zhian shaw chara taxi247011
xewni pasha xor mang xurbat264711
shaqam shawi huzairan shnabai snawbar273311
namakani ashraf narin naway xor316211
waznahenm hasan husen hassan hssein305411
xezania yalan dünya about the333 822 1150 1707 1868 222861
ruxsari pasha sair safar salim323111
remezan şewanî remezan shahrazad shawi261911
gamakani zhian ganco ganji ranj300711
capo capo emprator era afrikaia297911
dastpek zagros bank bizir chakdrai284411
zmani kurdi sorani dramaia telemundo299 788 1116 147741
parcha parchabwn pary halo patripot317811
kebrke kirkuk kolanakani pshtawa kotr309811
kana bwer jwan hours ago37311
patripot payami dnya pedagri ishq318211
shetana ishqe shetana ashqi shetana103 525 951 1279 1604 199761
sar jeong jeon days ago1809 207821
parcha parchabwn parcha parchabwn pedagri250311
drami romanci sarkeshia dileki aza288 777 1105 146641
krawa awazi jian days ago1747 204721
shawi huzairan shnabai snawbar siong273411
rasparda rawchi koilakan regai shaw321111
kanal dwa briary yaqub goranibezhi5811
azhdar show kaify shama kam244011
kori mezhuia barhamai kanali kbs162 651 979 1632 1822 209161
hemereng jwani xoshewisti xam gul268511
piawy pilan pizishkakan profishal prs318811
romanci sarkeshia dileki aza dleki289 778 1106 146741
rashai polis rashmal rasparda rawchi320811
paxsh krdni krawa jeong lem164911
gardn blei bet blei bet330911
chiroki zistan dli tamazro drnda238711
awazi jian days ago views1295 1748 1779 204841
chpay rabrdw chwar diwar dasmal294611
ashqy shetana awazi jian jeong338411
doktor hur con dong emprator254711
nshin sahar hosh dwain jar275311
chwar shawy daham sita baiany279811
bank bizir chakdrai bekas dwana284611
remezan shahrazad shanshiny shapolakany zhian325211
mavi week ago views comments233711
gulakan shaw chara shawana roji325911
madhubala mal kol malakay maruf312411
comments likes kurdsat dramai amash246 735 1063 1424 1720 217561
halatuaki joson haloy sur hamarang304311
gonah dwana capo capo emprator297711
jomong jwani xoshewisti xam gul307911
ilcima gardalul gardalul gardalul garmyan256011
kurdsat gardalul gardalul gardalul saya411
prs pzishky shahana qara mir319211
hasrat rojmeri sharek rozhgari tariby322611
select category step chrka prsear288211
snawbar shobha somanzky shok sicon327911
zhilamo zhna polisaka zoom kurdish336511
jomong namakani ashraf gamaiy balndakan3311
television crime series turkish kana369 858 1186 1514 1904 2264 229771
pzishky shahana rabwn raparini warsho259811
kurd idol jina mna ashqy347211
show ramazan babylon bank baraw291111
akat hasti taybat days ago201211
shetana hours ago views comments85 50721
sorani westgai taxi xoshtrin dang274011
comments likes kurdsat barnami kurd152411
sorani baiany tal shirin tapo329811
jeon dramaiaki kori mezhuia barhamai160 649 977 1630 1820 208961
hssein hasti seham hasti taybat305811
bin haian karaga alawi chaw276811
kurd dramai dleki aza dramaiaky282 771 1099 146041
blei bet walam zhna polisaka287511
gawra kurdmax show bwer jwan251711
guli rash madhubala droi spi7111
kanali nrt zmani kurdi sorani355 844 1172 1500 1890 2250 228371
kurdmax dramai lem bbura sorani219 708 1036 1397 1660 214861
dwain jar brawa dorawakan bwer293111
frmesk gamaiy balndakan jomong mami245411
kanali star turki yakam jar200 399 689 1017 1378 212961
toin nishan oshin profishal pzishky259411
jeong jeon dniay dro kolanakani349011
kolanakani pshtawa lash saxi malakay271911
staish staish mawdakan gardnm azad4811
seham hasti taybat hawal shtytrish306011
max dramai parcha parchabwn sorani191 680 1008 1369 212051
yakam hasan husen hassan hssein271211
powers powers akami niheniakan amash288711
turki yakam jar september may43111
mir rachatay xoshawesty rashmal shaqam272911
mezhuia barhamai kanali kbs koria163 652 980 1633 1823 209261
views comments likes kurdmax show378 41121
karaga alawi chaw bada mal277011
kanal turki yakam jar paxshkrawa136 594 625 1312 1765 1796 206571
gardalul gardalul saya fantalos bernamai611
story baha eshqi mavi hours46911
paxshkrawa jina mna hours ago43611
dramai lem bbura sorani dramay220 709 1037 1398 1661 214961
dasti paxsh krdni awazi jian57411
tapo natasha tix gardn tolai280511
koria sali wllati koria barham167 259 563 656 748 984 1076 1346 1437 1637 1733 1827 2033 2096 2188151
gardnm azad bka hiwaek tarikida282811
point fokas frishtay tariky frmesk299711
xosawisti samson zoom kurdmax ashqy247711
mna guli rash guli rash249011
niheniakan arazw awazi jian ramazan252911
jar november paxshkrawa hata estash40311
malakay maruf oprah patripot pizishkakan272311
era malizyaia era tailanda eshqi298411
warsho rashai polis rawchi koilakan260211
comments likes kurdmax show dramai379 41221
dniay dro kolanakani pshtawa bwer339811
diwaxani jazhn gardnm azad bka282611
pshtawa hours ago views comments342 83121
polisaka categories categories select category287911
dasmal swrakam droi spi jina248511
series turkish kana jina mna860 1188 1906 229941
gamaiy balndakan gamakani zhian ganco300511
tariky funny show impratory darya285211
dramaiaki kori romansy komalaiatya barhamai252 741 1069 1430 1726 218161
dramai bwer jwan buer jwan38311
actors and kolanakani pshtawa hours339 82821
lives actors and kolanakani pshtawa338 827 1155 1873 223351
kurdistan wasetnama xanakai haji axa264011
chaw bada mal kol mazray277211
idol embarks jina mna days154911
kurdmax ashqy shetana bawkan dwahaminn248011
views comments likes kurd max187 676 1004 1365 211651
akami niheniakan amash xoshawistia arazw288911
peshkashy akat awazi jian days129311
net kurd dramai dleki aza281 770 1098 145941
eshqi mavi jina mna diktor298811
mriam muqadas pary halo payami278411
sokaklar turkish for back alleys361 850 1178 1506 1896 2256 228971
hasti taybat parcha parchabwn lem346011
sar awazi jian days ago177811
parchabwn hours ago views comments184 67321
views comments likes kurdsat barnami152311
pshtawa kurd idol jina mna347111
drama page last google search237311
bizir dwain jar brawa dorawakan293011
nawewe nawawa sorani kurdi lenewewe41811
bada lash saxi gulek kaltir311611
droi spi jina mna guli248711
zhna polisaka zoom kurdish live336611
taxi xaki xali dastpek xanakai332611
romanci drami komidy barhamai kanali557 1340 202731
profishal prs pzishky shahana qara319111
yakam jar november paxshkrawa hata40211
mna dramaiaki romasi dramaia xezania451 877 1205 1565 1923 231661
shirin tapo natasha taxi ramazan330111
dnya pilan rasparda regai shaw278911
eshqi mavi flash point hasti266511
walam wasetnama westgai taxi xaki332311
madhubala parcha parchabwn parcha parchabwn250011
dramai hasti taybat dramaiaki kori1335 202221
dastpek xanakai haji axa xanmi332911
parcha parchabwn sorani kurdi sorani193 682 1010 1371 212251
mir rabwn rachatay xoshawesty radioy319611
dramaia lem bbura kanali kurd229 718 1046 1407 1670 215861
hemereng hiwaek tarikida impratory darya306511
net kurd live mangi dasti570 1353 204031
dok 선덕여왕 siong sita soma328511
naway xor nheni pakizakan nishan316511
hangawakani sar xolamesh hangawi yakam2708 304821
ashkawt yek roj san yousof335411
niheniakan amash xoshawistia arazw arctic289011
nheni pakizakan nishan nrt oklon316711
krawa parcha parchabwn days ago136011
mami alan namakani ashraf rihan245811
dagre kaify shama kajal kam308411
kurdsat step chrka powers powers252311
gengiz khan gewheri koshk gule256611
spi dwa briary yaqub dwaien297211
sorani dramaia atv turky ashqy502 928 1256 197441
turki komalaiaty ishq xoshawisti dramia484 910 1238 1956 234951
ishq xoshawisti dramia emrah rollay486 912 1240 1958 235151
namakani ashraf gamaiy balndakan frmesk3411
tal zhiani ewash zhilamo zhna336211
story baha eshqi mavi days895 1223 194131
husen hassan hssein hasti seham305611
hatwa kanali kurdsat live mangi172 661 989 1642 1832 210161
hur con dong drnda shajwan296611
prsear powers powers akami niheniakan288611
kolanakani pshtawa days ago views1158 1486 1876 2236 226951
kurd avin zhn zhian barbasti265711
dwa briary yaqub gitanas goranibezhi241911
gul shmsherbazakan shnabai snawbar shobha327611
xezania jina mina kanali kurd455 881 1209 1569 1927 232061
dniay dro doktor hur con296311
jian jeong jeon parcha parchabwn3387 3417 350531
doktor hur con dong drnda296511
fokas gaibak garan sebar garanaway255511
ewrupa kurdistan kurdmax kurdsat kurdsat310711
gul dagre kaify shama kajal308311
embarks jina mna days ago155011
chara taxi ramazan xarand xosawisti247311
story baha ashqy shetana days158311
tolai rash tolay marakan twinkle331711
miwani toin nishan oshin profishal259311
mamostaiak rojhalati adan roji hasrat322211
kirkuk rojani mamostaiak kurdmax guli6711
show kaify shama kam track244111
roj san yousof payambar zam335611
shobha somanzky sicon sion dok263111
bbura amash xoshawistia dleki aza3393 3423 3443 346541
soz srwshti kurdistan staish staish329011
barbasti nadiar bawkan dwahaminn bazirgan291711
ago views comments likes net277 474 545 766 900 1094 1228 1329 1455 1946 2016 2339121
saraki teda dabinet ishqy mavy491 917 1245 1963 235651
hassan hssein hasti seham hasti305711
categories select category step chrka288111
xoshawistia awazi jian awazi jian348511
zam zhianeki tal zhiani ewash336011
back streets longrunning television crime366 855 1183 1511 1901 2261 229471
rasparda regai shaw rihana rizgaran279111
shok xanmi kelga korek azhdar243611
adan roji hasrat rojmeri sharek322411
frmesk funny show gaibak gamaiy300111
con dong drnda shajwan droi296711
sar jeong jeon hours ago149 63821
roji hasrat chwar shawy daham279611
track kani xeriban karadayi karaga308911
ewrupa kurdsat mali hamwana kurdstar258711
shazadai roshnaiy shazhni jansi shmsher262511
jian awini nakam azarakani baram290511
mina kanali kurd max hardw457 883 1211 1571 1929 232261
fokas frishtay tariky frmesk funny299811
rights reserved kurdish drama kurdish337811
jeon days ago views comments968 1621 1811 208041
paxsh krdni krawa jeong dniay183911
jeong jeon hours ago views150 63921
pary halo payami dnya pilan278611
hur con dong gengiz khan1611
hargiz waznahenm hasan husen hassan305311
sorani badini peshkashy akat hasti537 200921
dramay zhina mna dramaiaki romasi449 875 1203 1563 1921 231461
bank baraw hiwakan barbasti nadiar291411
qala rahandi penjam raparini warsho320111
shanshiny shapolakany zhian shaw chara246911
bbura madhubala mal kol malakay312311
hasti taybat dramaiaki kori romanci1336 202321
show kanali star turki yakam39811
shazhni jansi shmsher gul shmsherbazakan327311
patripot pizishkakan qara mir rachatay272611
ramazan telari mezni tix gardn330511
hayat sar jeong jeon hours148 63721
tariby sardami palewanakan shanshiny shapolakany246611
diktor ezal fantalos fokas gaibak255211
ciyawazim min ciyawazim nheni pakizakan286711
hawal shtytrish hemereng hiwaek tarikida306311
aza dniay dro kolanakani pshtawa3397 3427 344731
aspai mrdui gerok mriam muqadas2781 315521
rojani mamostaiak shazadakam shok xanmi243311
lem bbura madhubala parcha parchabwn249811
xezani gawra xor xor mang334011
gulakan shmsherbazakan jwani jyawazi xoshawistmba267911
bbura madhubala parcha parchabwn parcha249911
xoshawistia dleki aza dniay dro3395 3425 344531
kurdistan sardami palewanakan zoom rojhalati2611
bmena chakdari joson chakdrai bekas293811
hasrat chwar shawy daham sita279711
sali wllati koria barham hatwa168 260 564 657 749 985 1077 1347 1438 1638 1734 1828 2034 2097 2189151
original title hayat sar awazi604 177521
amash xoshawistia days ago views1058 1419 1715 217041
kol malakay maruf mami alan312611
ahangi narin berivan gitanas kirkuk6311
akat amash xoshawistia days ago1057 1418 216931
kashty kchi pasha kebrke kirkuk309511
zmani kurdi sorani arka sokaklar357 846 1174 1502 1892 2252 228571
rashmal rasparda rawchi koilakan regai321011
rashabay zistan rashai polis rashmal320611
faktori gorani daikaiaty hasti seham276211
spi korek peyam nrt shawi7511
badini tolay marakan twinkle xezani251211
rachatay xoshawesty rashmal shaqam shawi273011
yaqub dwaien gonah dwana capo297511
hata january kolanakani pshtawa days148411
rash haiaa halatuaki joson haloy304111
pshtawa kolanakani pshtawa jina mna351711
shapolakany zhian shaqam shari gulakan325511
dramai amash xoshawistia dramaiaki kori249 738 1066 1427 1723 217861
crime series turkish kana kolanakani226511
kanali kbs koria sali wllati165 654 982 1635 1825 209461
and kolanakani pshtawa hours ago340 82921
kurdsat dramai jeong jeon dramaiaki157 646 974 1627 1817 208661
krdni krawa parcha parchabwn days135911
back alleys back streets longrunning364 853 1181 1509 1899 2259 229271
taybat iris maria mirat naway267011
nishan nrt oklon oprah oshin316911
ago views comments likes nrt311 344 800 833 1128 1161 1489 1685 1846 1879 2206 2239 2272131
comments likes net kurd dramai279 476 547 768 902 1096 1230 1331 1457 1948 2018 2341121
soma soz srwshti kurdistan wasetnama263711
dniay dro kolanakani pshtawa jina3428 3448 349231
dasti paxsh krdni krawa parcha135711
eshqi mavi ashqy shetana awazi345411
mazray chkola miwai qadaxa mrdni277611
ashqy shetana bawkan dwahaminn dasmal248111
piawy piawy rahandi penjam staish283611
krawa jeong lem bbura days165111
gorani daikaiaty goranibezhi ahangi grand303011
akat jeong jeon days ago966 161921
jian ramazan bazirgan bazrgani gawra253211
bmena dniay dro golmaz hangawakani270411
payambar zam zhiani ewash speda281511
kurdish drama page last google237211
gem kurd arctic air capo240011
mbc koria sali wllati koria258 562 747 1075 1345 1436 1732 2032 218791
eshqi mavi days ago views897 1225 194331
kelga korek azhdar show kaify243811
bwer jwan nawewe jina mna340211
idol jina mna ashqy shetana347311
xanmi kelga xarand xelati stage333311
hotel gule rozhakan guli rash303511
kurdmax dramai jina mna sorani444 870 1198 1558 1916 230961
axa xelati stage xewni pasha264411
jwani jyawazi numunaiy tolai rash331411
romansy komalaiatya barhamai kanali mbc254 743 1071 1432 1728 218361
srwshti kurdistan staish staish sultan329111
bin haian jazhnanai kurdsat jeong307311
bazirgan bazrgani gawra bejwan bernamai253411
bka garmyan kwestan gengiz khan302111
yek roj san yousof payambar335511
romansia xezania original title hayat144 602 633 1320 1773 1804 207371
barhami kanali net kurd zmani295 496 784 922 1112 1250 1473 1968 236191
lanawawa sorany kanali kurdmax show42411
aza barhami kanali net kurd294 783 1111 147241
jar september may paxshkrawa jina43311
december paxshkrawa hata estash bardawama205 694 1022 1383 213451
hasti seham jabir bin haian276511
polici turki kanali nrt zmani353 842 1170 1498 1888 2248 228171
nawewe hours ago views comments40811
kana kurd idol days ago151811
xor rashabay zistan shari gulakan267511
kurdek ewrupa kurdsat mali hamwana258611
sorani dramay lem bbura dramaiaki223 712 1040 1401 1664 215261
nishan oshin profishal pzishky shahana259511
dasti paxsh krdni krawa awazi1744 204421
ishq piawy piawy pilan pizishkakan318611
sion dok 선덕여왕 siong sita328411
garan sebar garanaway ilcima gardalul2557 301221
sorani dramaia telemundo mangi march301 790 1118 147941
turkish kana bwer jwan hours37211
sorani badini peshkashy akat jeong963 161621
dramaiaki kori mezhuia barhamai kanali161 650 978 1631 1821 209061
frishtay tariky frmesk funny show299911
bet blei bet jwani jyawazi331111
original title hayat sar hasti132211
dasti paxsh krdni krawa dleki270 759 1087 144841
hur con dong emprator diktor254811
amash xoshawistia dniay dro kolanakani351211
view ashqy shetana hours ago8311
pasha kebrke kirkuk kolanakani pshtawa309711
siong sita soma soz srwshti328711
zoom kurdish live contact privacy336811
nakam chiroki zistan dli tamazro238611
kolanakani pshtawa bwer jwan nawewe340011
swrakam didari jazhn dil nawazan295111
zhilamo net kurd avin zhn265511
diwar dwaien gonah faktori gorani275911
shama kajal kam track kani308611
brawa dorawakan bwer jwan bzana293311
drama kurdish drama ashqy shetana338111
zhianeki tal sahar yousof payambar4211
natasha taxi ramazan telari mezni330311
kurdmax show kanali star turki39711
mna hours ago views comments43811
badini peshkashy akat this the464 890 1218 1578 1936 232961
taybat dramaiaki kori romanci drami1337 202421
barnama binawsha bizir dwain jar292811
drama ashqy shetana awazi jian338311
channels babylon geli kurdistan asi237811
gengiz khan gewheri koshk gitanas302411
payami dnya pilan rasparda regai278811
xurbat yarani ashkawt yek roj335211
dli tamazro dniay dro doktor296111
zhiani ewash zhilamo zhna polisaka336311
rizgaran robin hood rojani mamostaiak321811
madhubala droi spi korek peyam7311
kurd max hardw zaraway sorani111 233 459 533 722 885 959 1050 1213 1287 1411 1573 1612 1674 1931 2005 2162 2324181
ramazan xarand xosawisti samson zoom247511
baraw hiwakan didari jazhn diwaxani282211
blei bet blei bet walam287311
sur karadayi kashty kotr baz240911
joson chakdrai bekas charanws chiroki294011
gardalul gardalul gardnm azad bka301711
afrikaia era malizyaia era tailanda2449 298321
baram baraw hiwakan didari jazhn282111
kurdmax show bwer jwan nawewe251811
dwaien gonah dwana capo capo297611
mirat mirna khalil miwai qadaxa314611
jazhn gardnm azad bka hiwaek282711
kurdsat dramai amash xoshawistia dramaiaki248 737 1065 1426 1722 217761
shetana days ago views comments933 1261 1586 197941
bet jwani jyawazi numunaiy tolai331311
ranj xosh nshin sahar hosh275111
tariky frmesk funny show gaibak300011
mangi dasti paxsh krdni awazi57311
series turkish kana kolanakani pshtawa226611
grand hotel haloy sur karadayi240611
sultan badini tolay marakan twinkle251111
dniay dro amash xoshawistia awazi348211
nrt prsear bzana bmena dniay270111
xoshawistia dleki aza kolanakani pshtawa346711
shetana awazi jian jeong jeon338511
fantalos flash point fokas frishtay299511
akat awazi jian days ago129411
parchabwn days ago views comments1001 1362 211331
srwshti kurdistan wasetnama xanakai haji263911
garmyan kwestan gengiz khan gewheri2564 302221
kurdmax dramai ashqy shetana sorani91 513 939 1267 1592 198561
net kurd dramai hasti taybat549 1333 202031
jabir bin haian jazhnanai kurdsat307211
sorani badini peshkashy akat this463 889 1217 1577 1935 232861
dleki aza barhami kanali net293 782 1110 147141
jabir bin haian karaga alawi276711
dli tamazro drnda shajwan mirna238911
yaki dasti paxsh krdni krawa177 269 666 758 994 1086 1447 1647 1743 1837 2106 2198121
frishtay tariky funny show impratory285111
dramai lanawawa sorany kanali kurdmax42311
malizyaia era tailanda frmesk gamaiy245111
rahandi penjam raparini warsho rashabay320211
sorani kanali nrt doblazhy kurdi319 808 1136 1693 1854 221461
drnda shajwan droi spi dwa296911
ciyawazim mirat mirna khalil miwai314511
drnda shajwan mirna khalil robin239111
soma soz srwshti kurdistan staish328911
myung jabir bin haian jazhnanai307111
shaw rihan rihana rizgaran robin321511
xarand xosawisti samson zoom kurdmax247611
xoshawistia hours ago views comments242 73121
komalaiatya lem bbura hours ago211 70021
hosh dwain jar chwar diwar275511
jwan nawewe jina mna eshqi340311
hardw zaraway sorani badini peshkashy113 235 461 535 724 887 961 1052 1215 1289 1413 1575 1614 1676 1933 2007 2164 2326181
parcha parchabwn lem bbura amash3390 3420 3440 3462 350851
komidy barhamai kanali mbc koria559 1342 202931
dro kolanakani pshtawa jina mna3429 3449 349331
pilan rasparda regai shaw rihana279011
rash hargiz waznahenm kajal lem249411
qara mir rachatay xoshawesty rashmal272811
mriam muqadas jia bibmawa namakani315811
parchabwn sorani kurdi sorani kanali194 683 1011 1372 212351
dleki aza dramaiaky maxiky drami284 773 1101 146241
series turkish kana bwer jwan37111
hayat sar hasti taybat days132411
piawy piawy pilan pizishkakan profishal318711
narin kirkuk amash xoshawistia brawa242511
qala salim bag telari mezni269511
pshtawa lash saxi malakay maruf272011
show kanali show turki yakam42811
gardalul gardalul gardalul gardnm azad301611
awini nakam chiroki zistan dli238511
kurdistan zhianeki tal sahar yousof4111
story baha eshqi mavi week233411
dramaia atv turky ashqy shetana503 929 1257 197541
bibmawa piawy piawy rahandi penjam283511
air capo capo grand hotel240311
amash xoshawistia dleki aza dniay3394 3424 344431
alan maria mawdakan mazray chkola313011
sicon doktor hur con dong1411
ashqy shetana hasti taybat awazi350011
kaify shama kajal kam track308511
ashqy shetana sorani dramay ishqy93 515 941 1269 1594 198761
gewheri koshk gitanas golmaz gorani302611
san zhilamo net kurd avin265411
likes nrt dramai kolanakani pshtawa347 836 1164 1492 1882 2242 227571
paxsh krdni krawa dleki aza271 760 1088 144941
kurdstar chaw bada lash saxi311411
kurdi kanali kurdsat kanal turki133 591 622 1309 1762 1793 206271
amash xoshawistia hours ago views241 73021
taxi ramazan telari mezni tix330411
halatuaki joson hamarang myung jazhnanai257311
dang peyam dil nawazan gamakani274411
mawdakan mazray chkola melody min313211
roji shawi huzairan shawi kurdsat326311
copyright kurdish drama all rights337411
jeong jeon lem bbura dniay347811
xoshawistmba newroz hemereng jwani xoshewisti268311
rabrdw chwar diwar dasmal swrakam294711
nadiar bawkan dwahaminn bazirgan bazrgani291811
somanzky sicon sion dok 선덕여왕263211
dramai hasti taybat kotaiy dramaiaki55111
rabwn raparini warsho rashai polis260011
safar salim bag sardami palewanakan323411
azarakani baram azhdar show ramazan290811
dleki aza days ago views1091 145221
taybat kotaiy dramaiaki kori romanci55311
ilcima gardalul gardalul gardalul gardnm301511
telemundo mangi march hata january303 792 1120 148141
gerok mriam muqadas pary halo278311
kurdsat kanal turki yakam jar135 593 624 1311 1764 1795 206471
tailanda frmesk gamaiy balndakan jomong245311
funny show gaibak gamaiy balndakan300211
kajal lem bbura madhubala parcha249711
hiwakan didari jazhn diwaxani jazhn282311
miwai qadaxa miwani toin mnalakanm314911
halo patripot payami dnya pedagri318111
cwan sorani kurdi dramai bwer38911
bbura dramaiaki romasi dramaia lem226 715 1043 1404 1667 215561
xelati stage xewni pasha xor264511
fantalos fokas gaibak garan sebar255411
shari gulakan shmsherbazakan jwani jyawazi267811
jwan buer jwan bwer cwan38511
yarani ashkawt yek roj san335311
awazi jian awazi jian jeong3414 348621
mazray chkola melody min ciyawazim313311
baraw hiwakan barbasti nadiar bawkan291511
kirkuk live mangi yaki dasti266 755 1083 1444 1740 219561
joson charanws chpay rabrdw dilan254211
rizgaran roji hasrat chwar shawy279511
mavy barhami kanali net kurd495 921 1249 1967 236051
jomong mami alan namakani ashraf245711
dniay dro golmaz hangawakani sar270511
roshnaiy shazhni jansi shmsher gul262611
rozhakan haiaa halatuaki joson hamarang257111
xezani gawra kurdmax show bwer251611
shazhni jansi sicon doktor hur1211
jeon kchi pasha kebrke kurd258011
sar xolamesh hangawi yakam hasan270911
hamarang myung jazhnanai kurdsat jeong257511
kanali net kurd zmani kurdi296 497 785 923 1113 1251 1474 1969 236291
bawkan dwahaminn bazirgan bazrgani gawra291911
ده‌رفه‌تێکی بێوێنه ده‌ستپێکردنی کارێکی مۆسیقایی154111
snawbar siong sultan sorani westgai273711
ezal fantalos fokas gaibak garan255311
views comments likes net kurd278 475 546 767 901 1095 1229 1330 1456 1947 2017 2340121
naway xor rashabay zistan shari267411
wllati koria barham hatwa kanali169 261 565 658 750 986 1078 1348 1439 1639 1735 1829 2035 2098 2190151
salim bag sardami palewanakan sardami323511
shobha somanzky shok sicon sion328011
mal kol malakay maruf mami312511
mir view ashqy shetana hours8211
wasetnama westgai taxi xaki xali332411
muqadas pary halo payami dnya278511
kurdmax show dramai bwer jwan38111
sharek ruxsari pasha sair safar260811
zmani kurdi sorani dramaia atv500 926 1254 1972 236551
rojhalati adan shanshiny jomong namakani3011
arazw awazi jian ramazan bazirgan253011
dzhwarakan saya sayko chwar empratoy324211
dniay dro days ago views1125 1682 1843 220341
swrakam droi spi jina mna248611
tarikida impratory darya iris myung306711
babylon geli kurdistan asi asmar237911
profishal pzishky shahana rabwn raparini259711
krawa jeong parcha parchabwn days998 211021
pizishkakan profishal prs pzishky shahana319011
kurd dramai eshqi mavi dramaiaky479 905 1233 1951 234451
mangi march hata january kolanakani148211
xurbat yek roj san zhilamo265111
jar chwar diwar dwaien gonah275711
mavi jina mna diktor ezal298911
march hata january kolanakani pshtawa148311
kanali nrt dramaiaky komidy xezania329 818 1146 1703 1864 222461
xam gul dagre gulek kaltir268811
penjam zagros kirkuk kanal dwa5511
shetana dramaiaki romasi dramaia eshqy98 520 946 1274 1599 199261
khan gem kurd karadayi kotr2011
lem bbura dramaiaki romasi dramaia225 714 1042 1403 1666 215461
staish staish xaki xali dastpek284011
khan gewheri koshk gule rozhakan256711
idol days ago views comments152011
bada mal kol mazray chkola277311
kaltir prs radioy qala salim269211
gardalul gardalul garmyan kwestan gengiz256211
pizishkakan qara mir rachatay xoshawesty272711
the lives actors and kolanakani337 826 1154 1872 223251
rash madhubala droi spi korek7211
ashraf narin naway xor nheni316311
comments likes kurdmax dramai lem217 706 1034 1395 1658 214661
january dniay dro days ago112411
kurdsat live mangi yaki dasti174 663 991 1644 1834 210361
joson haloy sur hamarang hangawakani304411
rojani mamostaiak kurdmax guli rash6811
hasan husen hassan hssein hawal271311
zhian ganji ranj xosh nshin274911
jwan bzana bmena chakdari joson293611
kirkuk kolanakani pshtawa kotr baz309911
maria mirat naway xor rashabay267211
hasti taybat kotaiy awazi jian341111
mamostaiak shazadakam shok xanmi kelga243411
september may paxshkrawa jina mna43411
gamaiy balndakan frmesk rihan geli3611
jeong parcha parchabwn hours ago182 67121
pshtawa jina mna eshqi mavi3431 3451 3495 351941
shmsher gul shmsherbazakan shnabai snawbar327511
kotr baz kurdistan sardami palewanakan2411
era tailanda frmesk gamaiy balndakan245211
dramaiaki kori romanci drami komidy555 1338 202531
jazhn diwaxani jazhn gardnm azad282511
kurdsat jeong jeon jomong jwani307611
remezan şewanî remezan şewanî remezan2617 324821
ago views comments likes kurdsat122 153 244 580 611 642 733 970 1061 1298 1422 1522 1623 1718 1751 1782 1813 2051 2082 2173201
jia bibmawa namakani ashraf narin316011
parchabwn parcha parchabwn pary halo317711
bawkan dwahaminn dasmal swrakam droi248311
briary yaqub gitanas goranibezhi ahangi242011
dasti paxsh krdni krawa jeong178 667 995 1648 1838 210761
chkola melody min ciyawazim min313411
sorani badini peshkashy akat dniay167811
پۆپ ده‌ست ماجه‌رایه‌کی گه‌وره ده‌کات153511
atv turky ashqy shetana hours50411
estash bardawama dramaiaki komalaiatya lem208 697 1025 1386 213751
dwana frishtay tariky funny show285011
dro sorani kanali nrt doblazhy318 807 1135 1692 1853 221361
iris myung jabir bin haian307011
seham jabir bin haian karaga276611
xor xor mang xosawisti samson334211
november paxshkrawa hata estash nawewe40411
sar hasti taybat days ago132511
dleki aza kolanakani pshtawa kurd346811
jia bibmawa piawy piawy rahandi283411
likes net kurd dramai hasti548 1332 201931
jina mna ashqy shetana jeong347411
kurdsat mali hamwana kurdstar melody258811
dramaiaky maxiky drami romanci sarkeshia286 775 1103 146441
kotaiy hours ago views comments54311
hangawi yakam hargiz waznahenm hasan305111
radioy qala salim bag telari269411
likes kurdmax show dramai bwer38011
polisaka zoom kurdish live contact336711
brawa dorawakan ganco mnalakanm rojani242911
akat this the story baha466 892 1220 1580 1938 233161
kurdish drama all rights reserved337511
views comments likes kurdmax dramai88 216 441 510 705 867 936 1033 1195 1264 1394 1555 1589 1657 1913 1982 2145 2306181
bernamai barnama shazhni jansi sicon1011
kanali net kurd live mangi569 1352 203931
peshkashy akat awazi jian hours11711
shahrazad shanshiny shapolakany zhian shaqam325311
kanali kurdsat kanal turki yakam134 592 623 1310 1763 1794 206371
nrt shawi huzairan qara mir7811
badini turkiawa doblazhy sali kanali325 814 1142 1699 1860 222061
this the story baha ashqy158111
arctic air ashqy shetana asi289411
air ashqy shetana asi asmar289511
xoshawistia days ago views comments1059 1420 1716 217141
bazirgan bazrgani gawra hosh bejwan292111
xali dastpek zagros bank bizir284311
dwaien gonah faktori gorani daikaiaty276011
capo grand hotel haloy sur240511
peshkashy akat amash xoshawistia days1056 1417 216831
balndakan jomong mami alan namakani245611
dileki aza dleki aza barhami291 780 1108 146941
tamazro dniay dro doktor hur296211
adan shanshiny jomong namakani ashraf3111
shok sicon sion dok 선덕여왕328211
era afrikaia era malizyaia era2448 298221
sar xolamesh hangawi yakam hargiz304911
baiany tal shirin tapo natasha2802 329921
powers akami niheniakan amash xoshawistia288811
shetana kanali kurd max hardw109 531 957 1285 1610 200361
ashqy shetana hours ago views84 50621
kurd idol embarks jina mna154811
hasti taybat days ago views1326 201321
bejwan berivan bernamai barnama binawsha292511
xosawisti samson xosh nshin xoshawistmba334511
ezal faktori fantalos flash point299311
daikaiaty hasti seham jabir bin276411
yaqub goranibezhi ahangi narin berivan6111
sata dzhwarakan sultan badini tolay250911
lem bbura sorani dramay lem221 710 1038 1399 1662 215061
likes net kurd dramai dleki280 769 1097 145841
yek roj san zhilamo net265211
paxshkrawa hata estash bardawama dramaiaki206 695 1023 1384 213551
dramaiaky komidy xezania yalan dünya331 820 1148 1705 1866 222661
krawa dleki aza hours ago273 76221
malakay maruf mami alan maria312711
haian jazhnanai kurdsat jeong jeon307411
lem bbura amash xoshawistia dniay351011
crime series turkish kana bwer37011
kurdsat kurdsat mali hamwana kurdstar311011
kolanakani pshtawa kotr baz kurd310011
pshtawa dramai polici turki kanali351 840 1168 1496 1886 2246 227971
yakam jar paxshkrawa dramaiaki komalaiatya138 596 627 1314 1767 1798 206771
jeong jeon kchi pasha kebrke257911
briary yaqub dwaien gonah dwana297411
sicon sion dok 선덕여왕 soma263311
bibmawa namakani ashraf narin naway316111
westgai taxi xoshtrin dang peyam274111
rozhgari tariby sardami palewanakan shanshiny246511
polis rawchi koilakan rojmeri sharek260411
star turki yakam jar november40011
chaw bada lash saxi gulek311511
golmaz gorani daikaiaty goranibezhi ahangi302911
teda dabinet ishqy mavy barhami492 918 1246 1964 235751
charanws chpay rabrdw dilan doktor254311
dramia emrah rollay saraki teda488 914 1242 1960 235351
parchabwn lem bbura amash xoshawistia3391 3421 3441 3463 350951
kanali kurdmax show kanali star39611
rash tolay marakan twinkle wafa331811
ishqe shetana ashqi shetana ashqe104 526 952 1280 1605 199861
week ago views comments likes2304 23382156
original title hayat sar jeong146 635 1806 207541
hamwana kurdstar chaw bada lash311311
sardami palewanakan shanshiny shapolakany zhian246711
sahar hosh dwain jar chwar275411
samson zoom kurdmax ashqy shetana247811
jeong jeon dramaiaki kori mezhuia159 648 976 1629 1819 208861
jeong lem bbura days ago165211
piawy rahandi penjam staish staish283711
series turkish kana kurd idol151611
hasti seham hasti taybat hawal305911
rihan rojhalati adan rozhgari tariby246211
diwar dasmal swrakam didari jazhn294911
flash point fokas frishtay tariky299611
maria mawdakan mazray chkola melody313111
akat dniay dro days ago168111
haloy sur karadayi kashty kotr240811
march hata january dniay dro305 794 112231
daham shazadai roshnaiy shazadakam shazhni326911
sion dok 선덕여왕 soma soz263411
korek peyam nrt shawi huzairan7611
karaga alawi kashty kchi pasha309311
jeong dniay dro days ago184211
miwani toin mnalakanm mrdni aspai315111
garanaway ilcima gardalul gardalul gardalul2559 301421
step chrka powers powers akami252411
gardalul gardnm azad bka garmyan301811
rash guli rash haiaa halatuaki303911
jeon parcha parchabwn lem bbura3389 3419 3439 350741
jazhn dil nawazan dilan diwaxani295311
xor nheni pakizakan nishan nrt316611
peyam nrt shawi huzairan qara7711
taxi xoshtrin dang peyam dil274211
search channels babylon geli kurdistan237711
taybat awazi jian jeong jeon350311
dramai ashqy shetana sorani dramay92 514 940 1268 1593 198661
mavi ashqy shetana jeong jeon343511
mawdakan jia bibmawa piawy piawy283311
raparini warsho rashai polis rawchi260111
chakdari joson chakdrai bekas charanws293911
gaibak gamaiy balndakan gamakani zhian300411
sita soma soz srwshti kurdistan328811
nawewe kurdsat step chrka powers252211
krdni krawa dleki aza days1089 145021
krawa dleki aza days ago1090 145121
staish staish sultan badini sultan329311
darya kani xeriban kirkuk min285611
shahana rabwn raparini warsho rashai259911
dramaia atv turky kurdinet kurdish236811
for back alleys back streets363 852 1180 1508 1898 2258 229171
gul shobha somanzky sicon sion263011
rabrdw dilan doktor hur con254511
romasi dramaia eshqy shetana ishqe100 522 948 1276 1601 199461
baz kurdistan sardami palewanakan zoom2511
rawchi koilakan rojmeri sharek ruxsari260511
sardami palewanakan zoom rojhalati adan2711
shawy daham sita baiany tal279911
chwar diwar dasmal swrakam didari294811
jwan sorany kanali kurdmax show39411
sair safar sardami shkomandi saya261111
kam track kani xeriban karadayi308811
dramai eshqi mavi dramaiaky turki480 906 1234 1952 234551
taxi ramazan xarand xosawisti samson247411
likes kurd max dramai parcha189 678 1006 1367 211851
show turki yakam jar september43011
crime series turkish kana jina859 1187 1905 229841
shazadakam shazhni jansi shmsher gul327211
actors and amash xoshawistia days171311
kelga xarand xelati stage xewni333411
nrt zmani kurdi sorani arka356 845 1173 1501 1891 2251 228471
shnabai snawbar siong sultan sorani273611
page last google search channels237411
robin hood sayko zhianeki tal239511
sar awazi jian hours ago60711
xoshawisti dramia emrah rollay saraki487 913 1241 1959 235251
kanali kurdmax show kanali show42611
xanakai haji axa xelati stage264211
kaify shama kam track numunaiy244211
kurdish live contact privacy policy336911
shtytrish hemereng hiwaek tarikida impratory306411
kajal kam track kani xeriban308711
parcha parchabwn hours ago views183 67221
lem bbura dniay dro amash348011
hata estash nawewe hours ago40611
awazi jian awini nakam azarakani290411
miwai qadaxa mrdni aspai mrdui277811
regai shaw rihana rizgaran roji279211
hamwana kurdstar melody miwani toin259011
chwar empratoy şewanî remezan şewanî324511
dzhwarakan sultan badini tolay marakan251011
show gaibak gamaiy balndakan gamakani300311
net kurd avin zhn zhian265611
zhna polisaka categories categories select287811
bekas charanws chiroki zistan chpay294211
hargiz waznahenm kajal lem bbura249511
asi asmar ali awini nakam238211
kurdsat barnami kurd idol کورد152611
berivan dwa briary yaqub gitanas241811
asi asmar ali avin zhn289811
dro amash xoshawistia awazi jian348311
sorani dramaia atv turky kurdinet236711
alawi kashty kchi pasha kebrke309411
speda azarakani baram baraw hiwakan281911
telari mezni xor nrt prsear269811
کورد ئایدۆل دۆزینه‌وه‌ی ئەستێره‌ی مۆسیقای153011
zistan dli tamazro drnda shajwan238811
shanshiny shapolakany zhian shaqam shari325411
likes net kurd dramai eshqi477 903 1231 1949 234251
arctic air capo capo grand240211
bzana bmena dniay dro golmaz270311
mangi march hata january dniay304 793 112131
xezania original title hayat sar145 603 634 1321 1774 1805 207471
koilakan regai shaw rihan rihana321311
haloy sur hamarang hangawakani sar304511
likes kurdsat barnami kurd idol152511
stage xewni pasha xor mang264611
saya sayko chwar empratoy şewanî324311
şewanî remezan shahrazad shawi kurdsat262011
charanws chiroki zistan chpay rabrdw294311
dramia romansia xezania original title143 601 632 1319 1772 1803 207271
haian karaga alawi chaw bada276911
dramaia xezania jina mina kanali454 880 1208 1568 1926 231961
melody min ciyawazim min ciyawazim313511
maxiky drami romanci sarkeshia dileki287 776 1104 146541
mavi hours ago views comments47211
rihana rizgaran robin hood rojani321711
parcha parchabwn parcha parchabwn parcha2501 317421
tolai rash wafa yarani ashkawt280911
kurdsat shawy daham shazadai roshnaiy326711
yousof payambar zam zhiani ewash281411
parchabwn parcha parchabwn parcha parchabwn2502 317521
shmsherbazakan shnabai snawbar shobha somanzky327711
rash guli rash hargiz waznahenm249211
parcha parchabwn pedagri ishq sata250511
gewheri koshk gule rozhakan haiaa256811
aza kolanakani pshtawa kurd idol346911
krdni krawa dleki aza hours272 76121
empratoy şewanî remezan şewanî remezan324611
droi spi dwa briary yaqub297111
turkish kana jina mna week230011
capo emprator era afrikaia era298011
mali hamwana kurdstar chaw bada311211
kurdi sorani dramaia telemundo mangi300 789 1117 147841
awazi jian hours ago views119 577 60831
krawa dniay dro days ago220211
jar paxshkrawa dramaiaki komalaiatya dramia139 597 628 1315 1768 1799 206871
gulek kaltir prs radioy qala269111
sorani dramay ishqy shetana dramaiaki95 517 943 1271 1596 198961
kana jina mna week ago230111
dabinet ishqy mavy barhami kanali493 919 1247 1965 235851
tix gardn blei bet blei330811
dasmal swrakam didari jazhn dil295011
turky ashqy shetana hours ago50511
ashqy shetana asi asmar ali289611
ganco ganji ranj garan sebar300911
ali awini nakam chiroki zistan238411
lem bbura kanali kurd max230 719 1047 1408 1671 215961
kori romansy komalaiatya barhamai kanali253 742 1070 1431 1727 218261
kurd idol kurdek ewrupa kurdsat258411
baha eshqi mavi hours ago47011
khalil robin hood sayko zhianeki239411
mirat naway xor rashabay zistan267311
aza hours ago views comments275 76421
peshkashy akat hasti taybat kotaiy53911
pasha kebrke kurd idol kurdek258211
parchabwn parcha parchabwn pedagri ishq250411
point hasti taybat iris maria266811
sorani arka sokaklar turkish for359 848 1176 1504 1894 2254 228771
pilan pizishkakan profishal prs pzishky318911
dramai jina mna sorani dramay445 871 1199 1559 1917 231061
badini peshkashy akat amash xoshawistia238 727 1055 1416 216751
malizyaia era tailanda eshqi mavi298511
gorani daikaiaty hasti seham jabir276311
kashty kotr baz empratoy shawana241111
barham hatwa kanali kirkuk live263 752 1080 1441 1737 219261
frmesk rihan geli kurdistan zhianeki3811
peshkashy akat hasti taybat days201111
jian days ago views comments1296 1749 1780 204941
show dramai bwer jwan buer38211
emprator era afrikaia era malizyaia298111
kirkuk min ciyawazim min ciyawazim285911
oklon oprah oshin parcha parchabwn317111
parchabwn pedagri ishq sata dzhwarakan250611
komalaiaty ishq xoshawisti dramia emrah485 911 1239 1957 235051
jwani jyawazi xoshawistmba newroz hemereng268111
karadayi karaga alawi kashty kchi309211
bet blei bet walam zhna287411
zagros kirkuk kanal dwa briary5611
kanali kirkuk live mangi yaki265 754 1082 1443 1739 219461
idol کورد ئایدۆل دۆزینه‌وه‌ی ئەستێره‌ی152911
kurdistan era afrikaia era malizyaia244711
comments likes kurd max dramai188 677 1005 1366 211751
gawra hosh bejwan berivan bernamai292311
joson hamarang myung jazhnanai kurdsat257411
yakam jar september may paxshkrawa43211
mezni xor nrt prsear bzana269911
shetana awazi jian hasti taybat345711
robin hood rojani mamostaiak rojhalati321911
min ciyawazim mirat mirna khalil314411
oprah patripot pizishkakan qara mir272511
peshkashy akat dniay dro days168011
net kurd zmani kurdi sorani297 498 786 924 1114 1252 1475 1970 236391
shmsherbazakan jwani jyawazi xoshawistmba newroz268011
dramay ishqy shetana dramaiaki romasi96 518 944 1272 1597 199061
dramai jeong jeon dramaiaki kori158 647 975 1628 1818 208761
xoshawistia brawa dorawakan ganco mnalakanm242811
amash xoshawistia dleki aza kolanakani346611
kbs koria sali wllati koria166 655 983 1636 1826 209561
gule rozhakan haiaa halatuaki joson257011
radioy qala rahandi penjam raparini320011
baha eshqi mavi days ago896 1224 194231
hiwaek tarikida mawdakan jia bibmawa283111
regai shaw rihan rihana rizgaran321411
mrdui gerok mriam muqadas jia315611
sicon sion dok 선덕여왕 siong328311
jeon dniay dro kolanakani pshtawa349111
zhn zhian barbasti nadiar dleki265911
show dramai nawewe nawewe nawawa41511
jina mna hours ago views43711
qadaxa mrdni aspai mrdui gerok277911
zam zhiani ewash speda azarakani281611
shazadai roshnaiy shazadakam shazhni jansi327011
eshqi mavi dramaiaky turki komalaiaty481 907 1235 1953 234651
yaqub gitanas goranibezhi ahangi narin242111
drami komidy barhamai kanali mbc558 1341 202831
bag telari mezni xor nrt269711
awini nakam azarakani baram azhdar290611
xoshawesty rashmal shaqam shawi huzairan273111
şewanî remezan şewanî remezan shahrazad2618 324921
hasti taybat awazi jian jeong350211
badini peshkashy akat hasti taybat538 201021
asmar ali avin zhn zhian289911
shawi kurdsat shazadai roshnaiy shazhni262311
this the story baha eshqi467 893 1221 1939 233251
shawana roji kanal berivan dwa241511
pedagri ishq piawy piawy pilan318511
kolanakani pshtawa dramai polici turki350 839 1167 1495 1885 2245 227871
rahandi penjam staish staish xaki283811
lives actors and amash xoshawistia171211
baz empratoy shawana roji kanal241311
kaltir nawewe lem bbura madhubala312011
sharek rozhgari tariby ruxsari pasha322811
dramaia eshqy shetana ishqe shetana101 523 949 1277 1602 199561
hata january dniay dro days112311
live contact privacy policy copyright337012
yakam hargiz waznahenm hasan husen305211
dramay lem bbura dramaiaki romasi224 713 1041 1402 1665 215361
shetana jeong jeon lem bbura347711
xosh nshin sahar hosh dwain275211
capo capo grand hotel haloy240411
alleys back streets longrunning television365 854 1182 1510 1900 2260 229371
rabwn rachatay xoshawesty radioy qala319711
mavi dramaiaky turki komalaiaty ishq482 908 1236 1954 234751
선덕여왕 siong sita soma soz328611
nawewe nawewe nawawa sorani kurdi41711
privacy policy copyright kurdish drama337211
kurdmax guli rash madhubala droi7011
xoshawistia dramaiaki kori romansy komalaiatya251 740 1068 1429 1725 218061
zaraway sorani badini peshkashy akat114 236 462 536 725 888 962 1053 1216 1290 1414 1576 1615 1677 1934 2008 2165 2327181
xeriban karadayi karaga alawi kashty309111
qadaxa miwani toin mnalakanm mrdni315011
kurdmax show dramai nawewe nawewe41411
kirkuk amash xoshawistia brawa dorawakan242611
azhdar show ramazan babylon bank291011
gerok mriam muqadas jia bibmawa315711
tapo natasha taxi ramazan telari330211
parcha parchabwn parcha parchabwn pary317611
dwain jar chwar diwar dwaien275611
dramai kolanakani pshtawa dramai polici349 838 1166 1494 1884 2244 227771
jian hours ago views comments120 578 60931
ماجه‌رایه‌کی گه‌وره ده‌کات ده‌رفه‌تێکی بێوێنه153811
kurd zmani kurdi sorani dramaia298 499 787 925 1115 1253 1476 1971 236491
bwer jwan hours ago views37411
pasha sair safar salim bag323211
komalaiatya barhamai kanali mbc koria255 744 1072 1433 1729 218461
dilan diwaxani jazhn dleki aza295611
parcha parchabwn days ago views1000 1361 211231
impratory darya iris myung jabir306811
sahar yousof payambar speda staish4411
hasti taybat hawal shtytrish hemereng306111
romasi dramaia xezania jina mina453 879 1207 1567 1925 231861
mezni tix gardn blei bet330711
oprah oshin parcha parchabwn parcha317211
mali hamwana kurdstar melody miwani258911
palewanakan zoom rojhalati adan shanshiny2811
kurdmax kurdsat kurdsat mali hamwana310911
bka hiwaek tarikida mawdakan jia283011
sardami shkomandi sata dzhwarakan saya323911
payami dnya pedagri ishq piawy318311
hangawi yakam hasan husen hassan271111
jeong jeon parcha parchabwn lem3388 3418 3438 350641
bernamai barnama binawsha bizir dwain292711
halo payami dnya pilan rasparda278711
mna week ago views comments230311
badini peshkashy akat jeong jeon964 161721
comments likes kurdsat dramai awazi124 582 613 1300 1753 1784 205371
paxsh krdni krawa awazi jian1745 204521
پێشکێش ده‌کات kurd idol embarks154611
tix gardn tolai rash wafa280711
gule rozhakan guli rash guli303611
peshkashy akat amash xoshawistia hours239 72821
rihan geli kurdistan zhianeki tal3911
maruf oprah patripot pizishkakan qara272411
remezan şewanî remezan shahrazad shanshiny325011
rollay saraki teda dabinet ishqy490 916 1244 1962 235551
akat hasti taybat kotaiy hours54011
mnalakanm mrdni aspai mrdui gerok315311
pakizakan oklon blei bet blei287111
koria barham hatwa kanali kirkuk262 751 1079 1440 1736 219161
ramazan bazirgan bazrgani gawra bejwan253311
shajwan mirna khalil robin hood239211
ali avin zhn zhian awazi290011
nawazan gamakani zhian ganji ranj274711
category step chrka prsear powers288311
hiwaek tarikida impratory darya iris306611
gitanas kirkuk rojani mamostaiak kurdmax6611
koria barham hatwa kanali net566 1349 203631
sorani awazy zhian kurdi kanali130 588 619 1306 1759 1790 205971
ده‌ست ماجه‌رایه‌کی گه‌وره ده‌کات ده‌رفه‌تێکی153611
chrka prsear powers powers akami288511
dwahaminn dasmal swrakam droi spi248411
sultan sorani baiany tal shirin329711
koria barham hatwa kanali kurdsat170 659 987 1640 1830 209961
ashqi shetana ashqe shetana kanali106 528 954 1282 1607 200061
bejwan bernamai barnama binawsha chakdari253711
droi spi korek peyam nrt7411
show bwer jwan nawewe kurdsat251911
min ciyawazim min ciyawazim nheni286611
saya fantalos bernamai barnama shazhni811
blei bet jwani jyawazi numunaiy331211
xolamesh hangawi yakam hargiz waznahenm305011
pzishky shahana qara mir rabwn319311
karadayi kashty kotr baz empratoy241011
ashqy shetana jeong jeon parcha343611
romasi dramaia lem bbura kanali228 717 1045 1406 1669 215761
baz kurd idol kurdek ewrupa310311
turky kurdinet kurdish drama page237011
gardn tolai rash wafa yarani280811
didari jazhn dil nawazan dilan295211
şewanî remezan şewanî remezan şewanî2616 324721
rihan rihana rizgaran robin hood321611
lash saxi malakay maruf oprah272111
pakizakan nishan nrt oklon oprah316811
zistan shari gulakan shmsherbazakan jwani267711
pshtawa days ago views comments1159 1487 1877 2237 227051
likes kurdsat dramai amash xoshawistia247 736 1064 1425 1721 217661
hatwa kanali net kurd live568 1351 203831
jeon jomong jwani xoshewisti xam307811
penjam staish staish xaki xali283911
kurdish drama kurdish drama ashqy338011
oshin profishal pzishky shahana rabwn259611
dong emprator diktor ezal fantalos255011
khan gewheri koshk gitanas golmaz302511
bernamai barnama binawsha chakdari joson253811
bbura hours ago views comments213 70221
kanali kurdsat live mangi yaki173 662 990 1643 1833 210261
nrt dramaiaky komidy xezania yalan330 819 1147 1704 1865 222561
twinkle xezani gawra kurdmax show251511
contact privacy policy copyright kurdish337111
days ago views comments likes865 899 934 969 1002 1031 1060 1093 1127 1160 1193 1227 1262 1297 1328 1363 1392 1421 1454 1488 1521 1553 1587 1622 1655 1684 1717 1750 1781 1812 1845 1878 1911 1945 1980 2015 2050 2081 2114 2143 2172 2205 2238 227144171
nawawa sorani kurdi lenewewe dramai41911
krdni krawa jeong lem bbura165011
ئەستێره‌ی مۆسیقای پۆپ ده‌ست ماجه‌رایه‌کی153311
gul dagre gulek kaltir prs268911
rihana rizgaran roji hasrat chwar279411
ashqy shetana days ago views932 1260 1585 197841
namakani ashraf rihan rojhalati adan246011
gardalul gardalul gardalul garmyan kwestan256111
turkish kana jina mna days861 1189 190731
ishqy mavy barhami kanali net494 920 1248 1966 235951
tamazro drnda shajwan mirna khalil239011
rawchi koilakan regai shaw rihan321211
tal shirin tapo natasha tix280311
goranibezhi ahangi grand hotel gule303211
comments likes kurdmax dramai ashqy89 511 937 1265 1590 198361
dramaiaki komalaiatya dramia romansia xezania141 599 630 1317 1770 1801 207071
ganji ranj garan sebar garanaway301011
kolanakani pshtawa jina mna eshqi3430 3450 3494 351841
barbasti nadiar dleki aza eshqi266111
views comments likes kurdsat dramai123 154 245 581 612 643 734 971 1062 1299 1423 1624 1719 1752 1783 1814 2052 2083 2174191
dramai polici turki kanali nrt352 841 1169 1497 1887 2247 228071
kani xeriban karadayi karaga alawi309011
chpay rabrdw dilan doktor hur254411
sardami palewanakan sardami shkomandi sata323711
dorawakan ganco mnalakanm rojani mamostaiak243011
shetana ashqi shetana ashqe shetana105 527 953 1281 1606 199961
rojhalati adan rozhgari tariby sardami246311
dro hours ago views comments309 79821
numunaiy tolai rash tolay marakan331611
jeon hours ago views comments151 64021
kol mazray chkola miwai qadaxa277511
dramaiaki komalaiatya lem bbura days1027 1388 213931
and amash xoshawistia days ago171411
daham sita baiany tal shirin280011
ciyawazim nheni pakizakan oklon blei286911
penjam raparini warsho rashabay zistan320311
narin berivan gitanas kirkuk rojani6411
mna eshqi mavi ashqy shetana3406 3433 3453 349741
paxsh krdni krawa parcha parchabwn135811
xolamesh hangawi yakam hasan husen271011
shahana qara mir rabwn rachatay319411
kanal berivan dwa briary yaqub241711
shetana sorani dramay ishqy shetana94 516 942 1270 1595 198861
kurdstar melody miwani toin nishan259111
bwer cwan sorani kurdi dramai38811
roji kanal berivan dwa briary241611
live mangi dasti paxsh krdni572 1355 204231
nrt dramai kolanakani pshtawa dramai348 837 1165 1493 1883 2243 227671
may paxshkrawa jina mna hours43511
step chrka prsear powers powers288411
dramai nawewe nawewe nawawa sorani41611
powers powers akami niheniakan arazw252611
emprator diktor ezal fantalos fokas255111
dramaia telemundo mangi march hata302 791 1119 148041
hata estash bardawama dramaiaki komalaiatya207 696 1024 1385 213651
salim bag telari mezni xor269611
the story baha ashqy shetana158211
speda staish staish mawdakan gardnm4711
comments likes kurdmax dramai jina442 868 1196 1556 1914 230761
dramaiaki romasi dramaia xezania jina452 878 1206 1566 1924 231761
lem bbura days ago views1029 1390 1653 214141
barnama binawsha chakdari joson charanws253911
narin naway xor nheni pakizakan316411
kurdish drama ashqy shetana awazi338211
dagre gulek kaltir prs radioy269011
akami niheniakan arazw awazi jian252811
ahangi narin kirkuk amash xoshawistia242411
raparini warsho rashabay zistan rashai320411
zhiani ewash speda azarakani baram281711
kurdi dramai bwer jwan sorany39111
ramazan babylon bank baraw hiwakan291211
bwer jwan sorany kanali kurdmax39311
awazi jian sorani awazy zhian128 586 617 1304 1757 1788 205771
amash xoshawistia awazi jian awazi348411
gulek kaltir nawewe lem bbura311911
yalan dünya about the lives334 823 1151 1708 1869 222961
paxshkrawa hata estash nawewe hours40511
mal kol mazray chkola miwai277411
kurd arctic air capo capo240111
staish xaki xali dastpek zagros284111
dramai awazi jian sorani awazy127 585 616 1303 1756 1787 205671
zhian shaw chara taxi ramazan247111
daikaiaty goranibezhi ahangi grand hotel303111
akat amash xoshawistia hours ago240 72921
tolay marakan twinkle wafa walam331911
sultan badini sultan sorani baiany329511
kurdsat jeong jeon kchi pasha257811
rojmeri sharek rozhgari tariby ruxsari322711
barham hatwa kanali kurdsat live171 660 988 1641 1831 210061
kotr baz empratoy shawana roji241211
era tailanda eshqi mavi jina298611
chara shawana roji shawi huzairan326111
hotel haloy sur karadayi kashty240711
shawi huzairan shawi kurdsat shawy326411
dwa briary yaqub dwaien gonah297311
sarkeshia dileki aza dleki aza290 779 1107 146841
dramai dniay dro sorani kanali316 805 1133 1690 1851 221161
tal sahar yousof payambar speda4311
jeong parcha parchabwn days ago999 211121
shawi kurdsat shawy daham shazadai326611
goranibezhi ahangi narin berivan gitanas6211
grand hotel gule rozhakan guli303411
ashqy shetana awazi jian hasti345611
payambar speda staish staish mawdakan4611
atv turky kurdinet kurdish drama236911
drama home kurdsat gardalul gardalul211
rojani mamostaiak rojhalati adan roji322111
hasti taybat kotaiy dramaiaki kori55211
shirin tapo natasha tix gardn280411
turkish for back alleys back362 851 1179 1507 1897 2257 229071
samson xosh nshin xoshawistmba xoshtrin334611
sayko zhianeki tal gem kurd239711
xoshawistia dniay dro kolanakani pshtawa351311
shawi huzairan qara mir view7911
shaw chara taxi ramazan xarand247211
shkomandi saya şewanî remezan şewanî261411
turki yakam jar paxshkrawa dramaiaki137 595 626 1313 1766 1797 206671
star turki yakam jar december201 690 1018 1379 213051
eshqi mavi ashqy shetana hasti3407 349821
peshkashy akat this the story465 891 1219 1579 1937 233061
rash wafa yarani ashkawt yousof281011
ده‌کات ده‌رفه‌تێکی بێوێنه ده‌ستپێکردنی کارێکی154011
mrdui gerok mriam muqadas pary278211
dleki aza hours ago views274 76321
berivan gitanas kirkuk rojani mamostaiak6511
bag sardami palewanakan sardami shkomandi323611
spi jina mna guli rash248811
shawy daham shazadai roshnaiy shazadakam326811
ranj garan sebar garanaway ilcima301111
gamaiy balndakan jomong mami alan245511
ده‌کات kurd idol embarks jina154711
jar december paxshkrawa hata estash204 693 1021 1382 213351
nshin xoshawistmba xoshtrin dang xurbat334811
sorani kurdi lenewewe dramai lanawawa42011
krdni awazi jian hours ago57611
barhamai kanali mbc koria sali256 560 745 1073 1343 1434 1730 2030 218591
rozhgari tariby ruxsari pasha sair322911
bzana bmena chakdari joson chakdrai293711
berivan bernamai barnama binawsha bizir292611
axa xanmi kelga xarand xelati333211
mavi ashqy shetana awazi jian345511
geli kurdistan asi asmar ali238011
funny show impratory darya kani285311
safar sardami shkomandi saya şewanî261211
soz srwshti kurdistan wasetnama xanakai263811
max hardw zaraway sorani badini112 234 460 534 723 886 960 1051 1214 1288 1412 1574 1613 1675 1932 2006 2163 2325181
binawsha bizir dwain jar brawa292911
aza dli tamazro dniay dro296011
estash nawewe hours ago views40711
alan namakani ashraf rihan rojhalati245911
rojhalati adan roji hasrat rojmeri322311
ashkawt yousof payambar zam zhiani281311
views comments likes nrt dramai312 345 801 834 1129 1162 1490 1686 1847 1880 2207 2240 2273131
huzairan shawi kurdsat shawy daham326511
kana kolanakani pshtawa days ago226811
dro kolanakani pshtawa bwer jwan339911
yarani ashkawt yousof payambar zam281211
doblazhy kurdi sorani badini turkiawa322 811 1139 1696 1857 221761
hasti taybat iris maria mirat266911
taybat kotaiy awazi jian awazi341211
gardalul garmyan kwestan gengiz khan256311
sultan sorani westgai taxi xoshtrin273911
zistan rashai polis rashmal rasparda320711
kurdi sorani arka sokaklar turkish358 847 1175 1503 1893 2253 228671
arazw arctic air ashqy shetana289311
tariby ruxsari pasha sair safar323011
era malizyaia era tailanda frmesk245011
mna days ago views comments864 1192 1552 191041
muqadas jia bibmawa namakani ashraf315911
krawa jeong dniay dro days184111
yakam jar december paxshkrawa hata203 692 1020 1381 213251
husen hassan hssein hawal shtytrish271411
zhn zhian awazi jian awini290211
dniay dro kolanakani pshtawa kolanakani351411
paxsh krdni krawa dniay dro220011
title hayat sar jeong jeon147 636 1807 207641
awazy zhian kurdi kanali kurdsat131 589 620 1307 1760 1791 206071
zhian awazi jian awini nakam290311
kurdish drama home kurdsat gardalul111
ciyawazim min ciyawazim min ciyawazim2861 2863 2865 3137 3139 314161
flash point hasti taybat iris266711
şewanî remezan shahrazad shanshiny shapolakany325111
actors and kolanakani pshtawa days1156 1874 223431
prs radioy qala salim bag269311
ishqy shetana dramaiaki romasi dramaia97 519 945 1273 1598 199161
dramaiaky turki komalaiaty ishq xoshawisti483 909 1237 1955 234851
jeong jeon jomong jwani xoshewisti307711
numunaiy kurdistan era afrikaia era244611
gonah faktori gorani daikaiaty hasti276111
kanali kurd max hardw zaraway110 232 458 532 721 884 958 1049 1212 1286 1410 1572 1611 1673 1930 2004 2161 2323181
shari gulakan shaw chara shawana325811
westgai taxi xaki xali dastpek332511
impratory darya kani xeriban kirkuk285511
xaki xali dastpek xanakai haji332711
hiwakan barbasti nadiar bawkan dwahaminn291611
guli rash haiaa halatuaki joson304011
pasha sair safar sardami shkomandi261011
buer jwan bwer cwan sorani38611
sorani badini turkiawa doblazhy sali324 813 1141 1698 1859 221961
shaw rihana rizgaran roji hasrat279311
xoshawistia arazw arctic air ashqy289211
chkola miwai qadaxa mrdni aspai277711
title hayat sar awazi jian605 177621
sata dzhwarakan saya sayko chwar324111
san yousof payambar zam zhianeki335711
hood rojani mamostaiak rojhalati adan322011
gardalul gardalul gardalul saya fantalos511
bwer jwan bzana bmena chakdari293511
marakan twinkle xezani gawra kurdmax251411
rachatay xoshawesty radioy qala rahandi319811
avin zhn zhian barbasti nadiar265811
ruxsari pasha sair safar sardami260911
xam gul dagre kaify shama308211
barham hatwa kanali net kurd567 1350 203731
likes kurdmax dramai jina mna443 869 1197 1557 1915 230861
مۆسیقایی پێشکێش ده‌کات kurd idol154511
turki kanali nrt zmani kurdi354 843 1171 1499 1889 2249 228271
darya iris myung jabir bin306911
azad bka garmyan kwestan gengiz302011
kurdi sorani dramaia atv turky501 927 1255 1973 236651
xelati stage xewni pasha xezani333611
kurdistan kurdmax kurdsat kurdsat mali310811
khalil miwai qadaxa miwani toin314811
haji axa xanmi kelga xarand333111
lem bbura madhubala mal kol312211
dramaiaki romasi dramaia eshqy shetana99 521 947 1275 1600 199361
karadayi kotr baz kurdistan sardami2311
shaqam shari gulakan shaw chara325711
dilan doktor hur con dong254611
didari jazhn diwaxani jazhn gardnm282411
shkomandi sata dzhwarakan saya sayko324011
comments likes nrt dramai dniay313 802 1130 1687 1848 220861
zoom kurdmax ashqy shetana bawkan247911
tailanda eshqi mavi jina mna298711
chiroki zistan chpay rabrdw chwar294411
xewni pasha xezani gawra xor333811
jina mna days ago views863 1191 1551 190941
golmaz hangawakani sar xolamesh hangawi270711
hamarang hangawakani sar xolamesh hangawi304711
saxi gulek kaltir nawewe lem311811
warsho rashabay zistan rashai polis320511
jazhnanai kurdsat jeong jeon kchi257711
baram azhdar show ramazan babylon290911
kurdistan asi asmar ali awini238111
haiaa halatuaki joson hamarang myung257211
jian awazi jian jeong jeon3415 348721
xoshtrin dang peyam dil nawazan274311
stage xewni pasha xezani gawra333711
xanmi kelga korek azhdar show243711
taybat kotaiy hours ago views54211
gem kurd karadayi kotr baz2111
net kurd dramai eshqi mavi478 904 1232 1950 234351
xarand xelati stage xewni pasha333511
gardnm azad bka rahandi penjam5111
kotaiy dramaiaki kori romanci drami55411
dro golmaz hangawakani sar xolamesh270611
palewanakan sardami shkomandi sata dzhwarakan323811
kurd live mangi dasti paxsh571 1354 204131
badini peshkashy akat awazi jian116 129221
jyawazi numunaiy tolai rash tolay331511
kchi pasha kebrke kurd idol258111
sorani badini peshkashy akat amash237 726 1054 1415 216651
ashqy shetana hasti taybat kotaiy340911
chrka powers powers akami niheniakan252511
mirna khalil robin hood sayko239311
zhian kurdi kanali kurdsat kanal132 590 621 1308 1761 1792 206171
dang xurbat yarani ashkawt yek335111
palewanakan shanshiny shapolakany zhian shaw246811
koshk gule rozhakan haiaa halatuaki256911
jina mna diktor ezal faktori299011
بێوێنه ده‌ستپێکردنی کارێکی مۆسیقایی پێشکێش154211
kurdi sorani kanali kurdmax kanali196 685 1013 1374 212551
zistan chpay rabrdw chwar diwar294511
nawazan dilan diwaxani jazhn dleki295511
jian hasti taybat parcha parchabwn345911
rahandi penjam zagros kirkuk kanal5411
bekas dwana frishtay tariky funny284911
lem bbura amash xoshawistia dleki3392 3422 3442 346441
and kolanakani pshtawa days ago1157 1875 223531
sorani badini peshkashy akat awazi115 129121
somanzky shok sicon sion dok328111
zhian ganco ganji ranj garan300811
newroz hemereng jwani xoshewisti xam268411
eshqi mavi hours ago views47111
kebrke kurd idol kurdek ewrupa258311
gamakani zhian ganji ranj xosh274811
drama all rights reserved kurdish337611
mna diktor ezal faktori fantalos299111
powers akami niheniakan arazw awazi252711
jian jeong jeon dniay dro348911
crime series turkish kana kurd151511
kurd dramai hasti taybat kotaiy55011
diktor ezal faktori fantalos flash299211
con dong emprator diktor ezal254911
kurdmax kanali star turki yakam199 688 1016 1377 212851
guli rash guli rash hargiz249111
taybat days ago views comments1327 201421
google search channels babylon geli237611
dong gengiz khan gem kurd1811
payambar zam zhianeki tal zhiani335911
kolanakani pshtawa kolanakani pshtawa jina351611
bbura sorani dramay lem bbura222 711 1039 1400 1663 215161
marakan twinkle wafa walam wasetnama332011
january dniay dro hours ago307 79621
likes kurdmax dramai ashqy shetana90 512 938 1266 1591 198461
kurdek ewrupa kurdistan kurdmax kurdsat310611
ciyawazim min ciyawazim mirat mirna314311
eshqy shetana ishqe shetana ashqi102 524 950 1278 1603 199661
hayat sar awazi jian days177711
nrt oklon oprah oshin parcha317011
blei bet blei bet jwani331011
dil nawazan gamakani zhian ganji274611
min ciyawazim nheni pakizakan oklon286811
chakdrai bekas dwana frishtay tariky284811
xoshtrin dang xurbat yarani ashkawt335011
gitanas golmaz gorani daikaiaty goranibezhi302811
shetana bawkan dwahaminn dasmal swrakam248211
mang xosawisti samson xosh nshin334411
shajwan droi spi dwa briary297011
xor mang xosawisti samson xosh334311
mnalakanm rojani mamostaiak shazadakam shok243211
paxshkrawa dramaiaki komalaiatya dramia romansia140 598 629 1316 1769 1800 206971
shazhni jansi shmsher gul shobha262711
shaw chara shawana roji shawi326011
yousof payambar speda staish staish4511
shetana ashqe shetana kanali kurd107 529 955 1283 1608 200161
all rights reserved kurdish drama337711
jar brawa dorawakan bwer jwan293211
wasetnama xanakai haji axa xelati264111
staish mawdakan gardnm azad bka4911
jeon lem bbura dniay dro347911
sur hamarang hangawakani sar xolamesh304611
turki yakam jar december paxshkrawa202 691 1019 1380 213151
mavi ashqy shetana hasti taybat3408 349921
atv turky ashqy shetana days930 1258 197631
about the lives actors and336 825 1153 1710 1871 223161
badini sultan sorani baiany tal329611
balndakan frmesk rihan geli kurdistan3711
mami alan maria mawdakan mazray312911
taybat parcha parchabwn lem bbura346111
peyam dil nawazan gamakani zhian274511
bwer jwan buer jwan bwer38411
turki yakam jar november paxshkrawa40111
jina mna eshqi mavi ashqy3405 3432 3452 349641
bbura dniay dro amash xoshawistia348111
koshk gitanas golmaz gorani daikaiaty302711
turkish kana kurd idol days151711
korek azhdar show kaify shama243911
binawsha chakdari joson charanws chpay254011
dramai dleki aza dramaiaky maxiky283 772 1100 146141
tal shirin tapo natasha taxi330011
hssein hawal shtytrish kolanakani pshtawa271611
zhian shaqam shari gulakan shaw325611
sali kanali nrt dramaiaky komidy328 817 1145 1702 1863 222361
myung jazhnanai kurdsat jeong jeon257611
gardnm azad bka garmyan kwestan301911
roj san zhilamo net kurd265311
lem bbura hours ago views212 70121
nrt dramai dniay dro sorani315 804 1132 1689 1850 221061
jwan hours ago views comments37511
hayat sar awazi jian hours60611
avin zhn zhian awazi jian290111
maruf mami alan maria mawdakan312811
hawal shtytrish kolanakani pshtawa lash271711
kurdi lenewewe dramai lanawawa sorany42111
idol kurdek ewrupa kurdsat mali258511
dnya pedagri ishq piawy piawy318411
twinkle wafa walam wasetnama westgai332111
xor nrt prsear bzana bmena270011
hood sayko zhianeki tal gem239611
bwer jwan nawewe kurdsat step252011
xoshewisti xam gul dagre gulek268711
kanali show turki yakam jar42911
kurd karadayi kotr baz kurdistan2211
krdni krawa jeong dniay dro184011
barnami kurd idol کورد ئایدۆل152711
walam zhna polisaka categories categories287711

Ngram report date:


pie_chartСontent statistics
Ngrams3518
Uniq (on page) ngrams1710
Uniq (on base) ngrams1705
Ngrams in p2151
Uniq (on page) ngrams in p456
External links27
Internal links515
settingsTechnical information
IP104.31.69.107
Domains on ip5
Web-servercloudflare-nginx
X-Powered-By-
GEO-location-
Content-length218764 bytes
ID4a2dc518900e6bd6
infoURL information
TLD.co.uk
HTTPS as defaultfalse
WWW subdomaintrue
Google Analyticsfalse
Google Tag Managerfalse
Yandex.Metricafalse
LiveInternetfalse
equalizerAlexa rank dynamics
Alexa rank dynamics for kurddrama.co.uk
equalizerSearch traffic percentage
Search traffic percentage for kurddrama.co.uk